Jaarstukken 2020
portal

Bijlagen

Bijlage VIII Grondexploitaties

Voorraad Onderhanden Werk Grondbedrijf

Fasering Grondexpl.

Hoofdproject

realisatie
t/m 2019

realisatie
2020

realisatie
t/m 2020

Grex (facilitair)

140014 Maasveldstr/PGuillaumestr

15.848

-15.848

140016 CVI Raaieinde

65.495

29.118

94.613

140017 Vilgert43

23.717

3.535

27.252

150036 Ven Oost

45.815

1.320

47.135

160037 Martinushof transitie

-89.310

39.616

-49.694

170028 Ven Noord C2C woningen

51.607

60.962

112.569

170044 De Vaert fase 2

-39.868

39.868

170045 Teuniswijk herontwikkeling

-117.080

-83.590

-200.670

180040 Manresa gebiedsontwikkeling

19.225

-181.708

-162.483

190026 Maasstraat

-3.595

3.595

190029 Ferdinand Bolstraat

-2.176

2.176

190030 Hendrik van Veldekestraat

-8.391

11.387

2.996

190032 Blariacum

-25.558

8.059

-17.499

200042 A&P Lucker

-500

-500

Totaal Grex (facilitair)

-64.271

-82.010

-146.281

Grex (gemeente)

10001 Helmusweg

-15.185

-437

-15.622

130016 Maasdal Velden

-1.770.927

-50.097

-1.821.024

150035 Holland Casino

-71.260

96.034

24.774

170042 Dautzenbergstraat

43.120

-43.120

170046 IJsvogel-Karbinderstr.herontw.

-7.796

-39.742

-47.538

180041 Meelderbroek

64.152

30.036

94.188

180044 Eindhovenseweg 11-22

14.725

-166.304

-151.579

190034 Burg. Houbenstraat

181.528

115.792

297.320

200040 Sloterbeekstraat

55.645

55.645

200043 Binnensted locaties

25.230

25.230

Totaal Grex (gemeente)

-1.561.643

23.037

-1.538.606

Majeure projecten

100002 Q4

16.701.807

21.879

16.723.686

100004 Masterplan Arcen en Velden

1.222.371

76.453

1.298.824

190027 Bargeterminal

-1.209.614

198.393

-1.011.221

40001 FHK GREX fase 1

20.013.725

1.400.948

21.414.673

40003 Revitalisering Veegtes

3.515.298

-617.877

2.897.421

90005 Venlo Centrum Zuid

15.130.797

493.521

15.624.318

90006 Centrumplan Blerick

6.619.439

307.272

6.926.711

Totaal Majeure projecten

61.993.823

1.880.589

63.874.412

Grex gemeente incl. majeure projecten

60.432.180

1.903.626

62.335.806

Immateriële activa

140011 Van Cranenbroek

238.359

52.830

291.189

170047 Arsenaal herontwikkel locatie

349.953

56.278

406.231

190031 Deken van Oppensingel

22.820

38.361

61.181

200041 Wozoco Schandeloseweg

-4.491

-4.491

Totaal Immateriële activa

611.132

142.978

754.110

MVA bedrijfsgebouwen

150041 Overtollig vastg lopend boekj

Totaal MVA bedrijfsgebouwen

MVA voorraden

130012 Gronden

1.710.071

-316.462

1.393.609

40002 Middengebied

40004 Scholen Grondbedrijf

689.362

689.362

70001 Molenbossen

315.350

315.350

90011 Voorbereidend Werk

990002 Restpercelen

Totaal MVA Voorraden

2.714.783

-316.462

2.398.321

Voorziening restwerken

80001 Restwerken

-2.121.464

323.942

-1.797.522

Totaal Voorziening restwerken

-2.121.464

323.942

-1.797.522

Eindtotaal

61.572.360

1.972.074

63.544.434

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14