Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheid
De gemeente Venlo voldoet aan het Besluit digitale toegankelijkheid door haar website zo veel mogelijk toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht een eventuele beperking.
Dit doen we door de websites regelmatig te laten toetsen door een onafhankelijke instantie en de verbeterpunten te verwerken. Hoe ver we daarmee zijn is per website terug te lezen in de Toegankelijkheidsverklaring, deze zijn opgenomen in het landelijke Register Toegankelijkheidsverklaringen .
Heeft u vragen over de toegankelijkheid van de website, neem dan contact op met webredactie@venlo.nl .

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14