Jaarstukken 2020
portal

Bijlagen

Bijlage I Samenvattende tabellen resultaat 2020 per programma

Totaaloverzicht baten en lasten 2020 per programma (incl. verrekeningen met reserves)

bedragen x € 1.000

Programma

Begroting voor
wijziging 2020

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

1. Gezond en actief Venlo

61.991

81.863

75.021

92%

-6.842

2. Leefbaar Venlo

64.823

56.177

40.397

72%

-15.780

3. Grenzeloos Venlo

2.599

2.656

2.615

98%

-41

4. Welvarend Venlo

12.635

5.819

4.172

72%

-1.647

5. Centrumstad Venlo

9.160

12.066

9.896

82%

-2.170

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

826

1.978

1.577

80%

-400

Algemene middelen

287.910

305.659

324.548

106%

18.888

Totaal baten (inclusief verrekeningen met reserves)

439.944

466.217

458.225

98%

-7.992

1. Gezond en actief Venlo

237.153

259.427

253.322

98%

6.106

2. Leefbaar Venlo

100.792

95.053

82.909

87%

12.144

3. Grenzeloos Venlo

1.907

1.932

1.980

102%

-48

4. Welvarend Venlo

17.517

10.491

10.164

97%

327

5. Centrumstad Venlo

21.999

25.375

23.897

94%

1.477

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

3.728

5.197

4.231

81%

966

Algemene middelen

56.849

67.216

67.720

101%

-504

Totaal lasten (inclusief verrekeningen met reserves)

439.944

464.691

444.223

96%

20.468

Gerealiseerd resultaat

1.526

14.002

12.476

Totaaloverzicht baten en lasten 2020 per programma (excl. verrekeningen met reserves)

bedragen x € 1.000

Programma

Begroting voor
wijziging 2020

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

1. Gezond en actief Venlo

61.929

80.848

74.411

92%

-6.438

2. Leefbaar Venlo

62.331

49.680

36.687

74%

-12.993

3. Grenzeloos Venlo

2.599

2.656

2.615

98%

-41

4. Welvarend Venlo

12.515

5.502

3.959

72%

-1.543

5. Centrumstad Venlo

9.160

12.066

9.896

82%

-2.170

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

439

930

688

74%

-242

Algemene middelen

286.910

296.123

314.488

106%

18.365

Totaal baten (exclusief verrekeningen met reserves)

435.883

447.805

442.744

99%

-5.061

1. Gezond en actief Venlo

237.138

258.335

252.237

98%

-6.098

2. Leefbaar Venlo

98.691

91.838

78.584

86%

-13.254

3. Grenzeloos Venlo

1.907

1.932

1.768

92%

-164

4. Welvarend Venlo

16.386

10.421

10.099

97%

-322

5. Centrumstad Venlo

20.063

17.472

16.926

97%

-545

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

2.887

4.355

3.337

77%

-1.018

Algemene middelen

48.237

53.340

51.321

96%

-2.019

Totaal lasten (exclusief verrekeningen met reserves)

425.307

437.694

414.273

95%

-23.421

Totaal saldo baten en lasten

10.576

10.111

28.470

282%

18.359

Totaaloverzicht baten en lasten 2020 per programma (verrekeningen met reserves)

bedragen x €1.000

Programma

Begroting voor
wijziging 2020

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

1. Gezond en actief Venlo

62

1.014

610

60%

-404

2. Leefbaar Venlo

2.493

6.497

3.709

57%

-2.787

3. Grenzeloos Venlo

4. Welvarend Venlo

120

317

213

67%

-104

5. Centrumstad Venlo

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

387

1.047

889

85%

-158

Algemene middelen

1.000

9.537

10.060

105%

523

Totaal onttrekkingen aan reserves (baten)

4.061

18.412

15.482

84%

-2.931

1. Gezond en actief Venlo

15

1.092

1.084

99%

-8

2. Leefbaar Venlo

2.101

3.215

4.325

135%

1.110

3. Grenzeloos Venlo

212

212

4. Welvarend Venlo

1.131

70

65

93%

-5

5. Centrumstad Venlo

1.937

7.903

6.971

88%

-932

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

842

842

894

106%

52

Algemene middelen

8.612

13.876

16.399

118%

2.523

Totaal toevoegingen aan reserves (lasten)

14.637

26.997

29.950

111%

2.953

Totaal saldo baten en lasten

-10.576

-8.585

-14.468

169%

-5.884

Gerealiseerd resultaat

1.526

14.002

12.476

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14