Jaarstukken 2020
portal

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Financieel resultaat 2020

bedragen x € 1.000

Programma

Begroting voor
wijziging 2020

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

1. Gezond en actief Venlo

61.929

80.848

74.411

92%

-6.438

2. Leefbaar Venlo

62.331

49.680

36.687

74%

-12.993

3. Grenzeloos Venlo

2.599

2.656

2.615

98%

-41

4. Welvarend Venlo

12.515

5.502

3.959

72%

-1.543

5. Centrumstad Venlo

9.160

12.066

9.896

82%

-2.170

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

439

930

688

74%

-242

Algemene middelen (excl. overhead, post onvoorzien en VPB)

286.643

295.953

313.456

103%

17.503

Algemene middelen (overhead)

268

169

1.032

610%

862

Algemene middelen (vennootschapsbelasting)

Totaal baten (exclusief verrekeningen met reserves)

435.883

447.805

442.744

99%

-5.061

1. Gezond en actief Venlo

237.138

258.335

252.237

98%

-6.098

2. Leefbaar Venlo

98.691

91.838

78.584

86%

-13.254

3. Grenzeloos Venlo

1.907

1.932

1.768

92%

-164

4. Welvarend Venlo

16.386

10.421

10.099

97%

-322

5. Centrumstad Venlo

20.063

17.472

16.926

97%

-545

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

2.887

4.355

3.337

77%

-1.018

Algemene middelen (excl. overhead, post onvoorzien en VPB)

8.938

13.889

11.220

74%

-2.669

Algemene middelen (overhead)

38.761

38.979

40.101

103%

1.122

Algemene middelen (post onvoorzien)

539

473

0%

-473

Algemene middelen (vennootschapsbelasting)

Totaal lasten (exclusief verrekeningen met reserves)

425.307

437.694

414.273

95%

-23.421

Totaal saldo baten en lasten

10.576

10.111

28.470

282%

18.359

Onttrekkingen aan reserves (baten)

4.061

18.412

15.482

84%

-2.931

Toevoegingen aan reserves (lasten)

14.637

26.997

29.950

111%

-2.953

Totaal saldo verrekening met reserves

-10.576

-8.585

-14.468

169%

-5.884

Totaal resultaat

1.526

14.002

12.476

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14