Jaarstukken 2020
portal

Programmaverantwoording en Algemene middelen

Algemene middelen

Inleiding

Het overzicht algemene middelen bevat de baten en lasten die niet rechtstreeks toewijsbaar zijn aan een van de zes inhoudelijk programma's. Het overzicht algemene middelen is geen programma en gaat daarom ook niet in op de beantwoording van de vragen 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we daarvoor doen?'

Een toelichting op de algemene middelen is opgenomen in het jaarrekeningdeel van voorliggende jaarstukken.

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 67.216
Gerealiseerd € 67.720
Afwijking € -504
Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14