Jaarstukken 2020
portal

Algemene middelen

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Kredieten algemene middelen

Kredietsoort

Krediet

Realisatie
t/m 2019

Realisatie
2020

Restant
krediet

Begrote
uitgaven 2020

Prognose uitgaven 2020

% Gerealiseerd
2020 t.o.v. Begroot

Migratie Content Management 20

Vervanging

50

50

50

0%

Websitebeheer 2020

Vervanging

150

5

145

14

14

36%

Sociaal Intranet

Vervanging

24

9

8

7

15

8

53%

Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)

Uitbreiding

1.226

25

210

991

492

375

43%

Release JDEdwards Enterpr.One

Vervanging

125

94

24

7

31

31

77%

E-HRM

Vervanging

468

408

55

4

59

50

93%

De Commissaris

Vervanging

1.200

1.170

26

5

30

30

85%

Telefooncentr GT Connect 2020

Vervanging

270

270

270

0%

Luchtkwaliteitsmetingen

Uitbreiding

152

10

142

152

25

6%

Totaal kredieten

3.665

1.706

338

1.621

1.114

533

30%

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14