Jaarstukken 2020
portal

Programmaverantwoording en Algemene middelen

4. Welvarend Venlo

Inleiding

Het programma Welvarend Venlo is de economische motor binnen het gemeentelijke programmamanagement. Het behouden en versterken van goede lokale economische omstandigheden draagt bij tot een welvarende gemeente, wat zich uit in bedrijvigheid en werkgelegenheid. Essentiële netwerken zoals Crossroads Limburg en Brightlands Campus Greenport Venlo hebben voor dynamiek binnen de speerpuntsectoren gezorgd. In ruimtelijke zin zijn de Venlose werklocaties en Tradeports economische hotspots, wat een fundament voor de economie heeft gevormd. De thema’s kennisinfrastructuur & arbeidsmarkt, (innovatieve) economie en mobiliteit doorsnijden de economische sectoren en de gebiedsgerichte benadering. Dit zijn de drie programmalijnen binnen het programma Welvarend Venlo waarover verantwoording over 2020 wordt afgelegd.

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 10.491
Gerealiseerd € 10.164
Afwijking € 327
Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14