Jaarstukken 2020
portal

4. Welvarend Venlo

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Kredieten programma 04

Kredietsoort

Krediet

Realisatie
t/m 2019

Realisatie
2020

Restant
krediet

Begrote
uitgaven 2020

Prognose uitgaven 2020

% Gerealiseerd
2020 t.o.v. Begroot

Geluidwerende maatr a73/a74

Uitbreiding

15.000

10.182

218

4.600

1.000

1.000

22%

Multimodale Ontw.industriehave

Uitbreiding

13.859

382

13.477

Multimodale Ontw.railterminal

Uitbreiding

4.656

2.555

2.101

2.101

0%

GVVP 2016

Uitbreiding

2.873

1.250

-118

1.742

223

30

-53%

GVVP 2018

Uitbreiding

450

45

58

347

75

50

78%

BV Deelnemingen Greenport

Uitbreiding

22.417

21.277

197

943

120

197

164%

Brightlands Campus Greenport

Uitbreiding

4.400

2.200

2.200

4.400

2.200

50%

Uitbr.truckpark.James Cookweg

Uitbreiding

3.000

83

2.917

650

650

13%

Aanpas.Grubbenvorsterweg

Uitbreiding

2.600

25

2.575

300

50

8%

Havenvoorziening scheepvaart

Uitbreiding

500

20

480

100

50

20%

Ontsluiting Brightlands campus

Uitbreiding

125

125

125

50

0%

Herstructurering Bedrijventer.

Uitbreiding

50

50

50

50

100%

Totaal kredieten

69.930

35.691

2.733

31.506

9.144

4.327

30%

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14