Jaarstukken 2020
portal

4. Welvarend Venlo

Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Baten / Lasten

Begroting
na wijziging
2020

Rekening
2020

%

Verschil

4. Welvarend Venlo

Baten

5.502

3.959

72%

-1.543

Lasten

10.421

10.099

97%

322

Saldo baten en lasten

-4.919

-6.140

125%

-1.221

Onttrekkingen aan reserves

Baten

317

213

67%

-104

Toevoegingen aan reserves

Lasten

70

65

93%

5

Saldo verrekening met reserves

247

148

60%

-99

Totaal resultaat programma

-4.672

-5.992

128%

-1.320

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmalijn
inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

%

Verschil

Economie

Baten

3.989

2.696

68%

-1.293

Lasten

7.592

6.065

80%

1.527

Subtotaal Economie

-3.603

-3.369

93%

234

Kennisinfra en arbeidsmarkt

Baten

265

88

33%

-177

Lasten

681

396

58%

285

Subtotaal Kennisinfra en arbeidsmarkt

-416

-308

74%

108

Mobiliteit

Baten

1.565

1.388

89%

-177

Lasten

2.218

3.703

167%

-1.485

Subtotaal Mobiliteit

-653

-2.315

355%

-1.662

Totaal resultaat programma

-4.672

-5.992

128%

-1.320

bedragen x € 1.000

Rekening 2020

Waarvan
Covid-19

Rekening 2020
excl. Covid-19

Baten

4.172

4.172

Lasten

10.164

207

9.957

Saldo

-5.992

207

-6.199

 

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14