Jaarstukken 2020
portal

4. Welvarend Venlo

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Middelen per Collegeproduct
inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

%

Verschil

Bereikbare en verkeersveilige stad en regio

Baten

1.315

1.190

90%

-126

Lasten

1.968

3.505

178%

-1.536

Subtotaal Bereikbare en verkeersveilige stad en regio

-653

-2.315

355%

-1.662

Bevorderen agrofood, logistiek en maakindustrie

Baten

255

325

127%

70

Lasten

1.364

1.298

95%

67

Subtotaal Bevorderen agrofood, logistiek en maakindustrie

-1.110

-973

88%

137

Bevorderen toerisme

Baten

15

3846%

15

Lasten

570

534

94%

36

Subtotaal Bevorderen toerisme

-570

-519

91%

50

Ontwikkelen bedrijventerreinen

Baten

3.984

2.555

63%

-1.429

Lasten

5.907

4.431

75%

1.476

Subtotaal Ontwikkelen bedrijventerreinen

-1.924

-1.876

98%

47

Versterken regionale kennisinfrastructuur

Baten

265

88

33%

-177

Lasten

681

396

58%

285

Subtotaal Versterken regionale kennisinfrastructuur

-416

-308

74%

108

Totaal resultaat programma

-4.672

-5.992

128%

-1.320

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14