Jaarstukken 2020
portal

Programmaverantwoording en Algemene middelen

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Inleiding

Het klimaatvraagstuk is actueler dan ooit en staat centraal in het publieke debat en de media voor wat betreft de opgave. Deze opgave is fors en de weerrecords maken duidelijk dat er moet worden gehandeld. Het raadsprogramma Venlo Circulaire en Duurzame hoofdstad richt zich op de opgave om zowel de nationale, regionale als Venlose klimaatambities te verwezenlijken. De opgave wordt gerealiseerd met projecten in drie programmalijnen (energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit). Dit raadsprogramma heeft een directe relatie met alle andere raadsprogramma’s. Enerzijds vanuit de noodzaak en wettelijke opgave om te verduurzamen en anderzijds vanuit de kansen die verduurzaming biedt onder meer rondom gezondheid, leefbaarheid en circulaire economie.

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 5.197
Gerealiseerd € 4.231
Afwijking € 966
Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14