Jaarstukken 2020
portal

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Wat hebben wij bereikt?

Hoofddoel van het programma is om van Venlo een toekomstbestendige gemeente te maken die kansen benut in de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Om dit te bewerkstelligen zijn in 2020 resultaten behaald op weg naar:

  • Zekerheid van energie en warmte uit hernieuwbare en schone (lokale) bronnen in Venlo
  • Een groene, leefbare en veilige stad die voorbereid is, zich verhoudt en aanpast op de klimaatverandering
  • Een circulaire economie en onderscheidende samenleving die gekenmerkt wordt door groei zonder verlies, verspilling of belasting

In de begroting hebben we toegezegd dat we de aandacht gaan verleggen van innovatieve op zichzelf staande voorbeelden naar verbreden in actie en “doen” op grotere schaal. We zouden in 2020 voor massa zorgen (1) , zorgen dat anderen meedoen (2) en faciliteren en ondersteunen (3). We zijn daar grotendeels in geslaagd. In algemene zin hebben we zoveel mogelijk gedaan als was toegezegd in de begroting en onze doelen bereikt, maar door de coronacrisis liep een aantal participatieve projecten en processen vertraging op. Desondanks heeft de keuze van Venlo om naast People, Planet en Profit, 'Plezeer' toe te voegen, er voor gezorgd dat steeds meer inwoners, bedrijven en instellingen de kansen zijn gaan benutten  in de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Hier is het echter niet bij gebleven, er zijn ook veel uitvoeringsprojecten opgestart. De subsidieaanvraag voor de pilotwijk gas(t) vrije wijk Hagerhof is gehonoreerd, er is gestart met klimaatwijkakkoorden, het duurzaamheidsloket is geopend en de subsidieregeling voor duurzaamheidsmaatregelen is succesvol in de markt gezet. Dit zijn in het oog springende voorbeelden van projecten die bijdragen aan de hiervoor gestelde ambitie en doelstellingen. Deze (tussen)resultaten zijn bereikt, ondanks dat de rijksoverheid nog geen duidelijkheid heeft gegeven over de (financiële) middelen die beschikbaar worden gesteld om de gemeentelijke opgaven tot 2050 uit te kunnen voeren.

In de begrotingsmonitor 2020 waren voor dit programma nog géén indicatoren opgenomen, omdat er een grote mate van onzekerheid bestond over welke indicatoren landelijk consequent en consistent zouden worden gemonitord en dus beschikbaar zouden komen en blijven. In 2020 is hierover meer zekerheid gekomen en is er voor dit programma een set standaardindicatoren  op- en vastgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14