Jaarstukken 2020
portal

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Middelen per Collegeproduct
inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

%

Verschil

Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Baten

661

600

-60

Lasten

1.856

1.712

93%

144

Subtotaal Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

-1.195

-1.111

93%

84

Bevorderen agrofood, logistiek en maakindustrie

Baten

765

495

65%

-270

Lasten

1.465

1.103

75%

362

Subtotaal Bevorderen agrofood, logistiek en maakindustrie

-700

-608

87%

92

Omgevingskwaliteit

Baten

552

481

87%

-71

Lasten

1.876

1.416

75%

460

Subtotaal Omgevingskwaliteit

-1.323

-934

71%

389

Totaal resultaat programma

-3.219

-2.654

82%

565

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14