Jaarstukken 2020
portal

5. Centrumstad Venlo

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Kredieten programma 05

Kredietsoort

Krediet

Realisatie
t/m 2019

Realisatie
2020

Restant
krediet

Begrote
uitgaven 2020

Prognose uitgaven 2020

% Gerealiseerd
2020 t.o.v. Begroot

Nieuwbouw stadskantoor

Uitbreiding

55.588

54.948

126

514

640

640

20%

FHK Infrastructuur

Uitbreiding

12.641

3.564

-1.929

11.007

898

898

-215%

Upgrading Maaspoort

Uitbreiding

8.540

7.967

3

571

573

1%

Kazernekwartier OR fase 1

Uitbreiding

11.789

2.943

19

8.827

636

636

3%

Kazernekwartier voorberkrediet

Uitbreiding

500

321

2

177

Ondertunneling Vierpaardjes

Uitbreiding

45.000

876

4.103

40.020

2.100

2.100

195%

Verbetermaatregelen geb.MvBvD

Uitbreiding

9.082

1.693

2.346

5.043

3.250

3.250

72%

Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4

Uitbreiding

3.700

1.055

1.866

779

2.645

2.645

71%

Inrichting o.r. Museumkwartier

Uitbreiding

1.500

172

175

1.153

1.328

303

13%

Wonen in erfgoed

Uitbreiding

275

161

114

150

125

107%

Totaal kredieten

148.615

73.539

6.872

68.204

12.220

10.597

56%

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14