Jaarstukken 2020
portal

5. Centrumstad Venlo

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Middelen per Collegeproduct
inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

%

Verschil

Grootstedelijke functies

Baten

1.201

734

55%

-467

Lasten

10.999

11.360

104%

-361

Subtotaal Grootstedelijke functies

-9.799

-10.626

110%

-828

Venlo studentenstad

Baten

Lasten

19

24

109%

-5

Subtotaal Venlo studentenstad

-19

-24

109%

-5

Verbeteren ruimtelijke kwaliteit

Baten

10.865

9.162

84%

-1.703

Lasten

14.357

12.513

87%

1.843

Subtotaal Verbeteren ruimtelijke kwaliteit

-3.491

-3.351

103%

140

Totaal resultaat programma

-13.309

-14.002

105%

-693

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14