Jaarstukken 2020
portal

5. Centrumstad Venlo

Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Baten / Lasten

Begroting
na wijziging
2020

Rekening
2020

%

Verschil

5. Centrumstad Venlo

Baten

12.066

9.896

82%

-2.170

Lasten

17.472

16.926

97%

545

Saldo baten en lasten

-5.406

-7.031

130%

-1.625

Onttrekkingen aan reserves

Baten

Toevoegingen aan reserves

Lasten

7.903

6.971

88%

932

Saldo verrekening met reserves

-7.903

-6.971

88%

932

Totaal resultaat programma

-13.309

-14.002

105%

-693

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmalijn
inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

%

Verschil

De basis sterk houden

Baten

1.036

604

58%

-431

Lasten

11.833

12.130

103%

-297

Subtotaal De basis sterk houden

-10.798

-11.525

107%

-728

Verbreden en robuust maken

Baten

10.865

9.127

84%

-1.738

Lasten

12.906

11.226

87%

1.681

Subtotaal Verbreden en robuust maken

-2.041

-2.099

103%

-58

Verdiepen en onderscheiden

Baten

165

164

100%

-1

Lasten

635

541

85%

93

Subtotaal Verdiepen en onderscheiden

-470

-377

80%

93

Totaal resultaat programma

-13.309

-14.002

105%

-693

bedragen x € 1.000

Rekening 2020

Waarvan
Covid-19

Rekening 2020
excl. Covid-19

Baten

9.896

348

9.548

Lasten

23.897

270

23.627

Saldo

-14.002

618

-14.620

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14