Jaarstukken 2020
portal

3. Grenzeloos Venlo

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Kredieten programma 03

Kredietsoort

Krediet

Realisatie
t/m 2019

Realisatie
2020

Restant
krediet

Begrote
uitgaven 2020

Prognose uitgaven 2020

%
Gerealiseerd
2020 t.o.v. Begroot

Geen kredieten van toepassing

Totaal kredieten

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14