Jaarstukken 2020
portal

3. Grenzeloos Venlo

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Middelen per Collegeproduct
inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

%

Verschil

Regionale samenwerking

Baten

314

242

77%

-72

Lasten

641

655

102%

-14

Subtotaal Regionale samenwerking

-327

-413

126%

-86

Werken voor derden

Baten

2.342

2.373

101%

31

Lasten

1.291

1.325

103%

-34

Subtotaal Werken voor derden

1.051

1.047

100%

-3

Totaal resultaat programma

724

635

88%

-89

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14