Jaarstukken 2020
portal

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Beheerareaal:
Degemeente Venlo beheert en exploiteert zelf of via anderen de kapitaalgoederen conform onderstaand overzicht.
De onderhoudstoestand van de sportgebouwen staan omschreven in de paragraaf Vastgoed.

Beheerareaal sportvoorzieningen in stuks

Gemeentelijk zwembad inclusief buitenbad (De Wisselslag)

1

Gemeentelijke sporthallen

7

Niet gemeentelijke sporthallen

1

Gemeentelijke sportzaal

1

Gemeentelijke gymzalen

16

Niet gemeentelijke gymzalen

1

Gemeentelijke buitensportaccommodaties

14

Totalen

41

Gemeentelijke buitensportaccommodaties

Vastgesteld kwaliteitsniveau;
Er is een conditiecatalogus opgesteld waarmee de kwaliteit van de velden, de inrichtingselementen, de verhardingen en de beplanting inzichtelijk kan worden gemaakt. De kaders sluiten aan bij de betreffende normen voor velden (NOC*NSF) en inrichting (CROW). Deze normen zijn reeds vastgelegd en landelijk geaccepteerd. De raad heeft het onderhoud kwaliteitsniveau van het buitensportvelden conform norm conditiecatalogus sportparken gemeente Venlo vastgesteld op niveau voldoende (raadsbesluit november 2018).
Actuele onderhoudstoestand;
De kwaliteit van de sportvelden en overige inrichtingselementen binnen de gemeente Venlo is conform de normering van NOC*NSF en de aangesloten bonden en het vastgestelde niveau voldoende conform norm conditiecatalogus sportparken gemeente Venlo.

Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel;
In november 2018 heeft de raad het Meerjaren Onderhoud Plan voor de sportparken binnen de gemeente Venlo goedgekeurd.

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar);
Op basis van het Meerjaren plan onderhoud Buitensport Venlo 2019-2028 is per jaar gemiddeld € 460.000 benodigd.

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten;
Er hebben zich in het tweede jaar van het meerjaren-onderhoudsplan geen knelpunten voorgedaan.

Realisatie 2020;
Op de sportpark Merelweg is de toplaag van een grasvoetbalveld en het kunstgrasveld vervangen en op sportpark Theo Lommen in Velden is de toplaag van een grasvoetbalvelden vervangen.  Op sportpark Vrijenbroek is de kunststof toplaag van de atletiekbaan vervangen. Op het Cruijff Court aan ‘Den Drink’ is de toplaag vervangen. Er zijn op diverse sportparken 4 velden voorzien van nieuwe LED armaturen.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14