Jaarstukken 2020
portal

2. Leefbaar Venlo

Wat heeft het gekost?

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de grootste / belangrijkste afwijkingen die gerelateerd zijn aan dit programma en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2020.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14