Jaarstukken 2020
portal

2. Leefbaar Venlo

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Middelen per Collegeproduct
inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

%

Verschil

Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Baten

23.927

9.190

38%

-14.737

Lasten

27.653

11.963

43%

15.691

Subtotaal Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

-3.727

-2.772

73%

954

Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed

Baten

1.826

1.767

97%

-59

Lasten

1.985

2.632

133%

-647

Subtotaal Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed

-159

-865

544%

-706

Beheer en onderhoud openbare ruimte

Baten

24.274

24.304

100%

30

Lasten

39.679

42.891

108%

-3.212

Subtotaal Beheer en onderhoud openbare ruimte

-15.405

-18.587

121%

-3.182

Bestuur

Baten

156

119

76%

-37

Lasten

4.688

5.109

109%

-421

Subtotaal Bestuur

-4.532

-4.990

110%

-458

Brandweerzorg

Baten

Lasten

8.059

7.879

98%

180

Subtotaal Brandweerzorg

-8.059

-7.879

98%

180

Crisisbeheersing & rampenbestrijding

Baten

7

7

Lasten

246

552

224%

-306

Subtotaal Crisisbeheersing & rampenbestrijding

-246

-544

221%

-298

Cultuurhistorische archeologische waarden

Baten

Lasten

330

302

92%

28

Subtotaal Cultuurhistorische archeologische waarden

-330

-302

92%

28

Gemeentearchief

Baten

10

22

219%

12

Lasten

1.130

887

78%

243

Subtotaal Gemeentearchief

-1.120

-865

77%

255

Geo-informatie

Baten

11

11

Lasten

1.274

1.276

100%

-2

Subtotaal Geo-informatie

-1.274

-1.265

99%

9

Levenszaken

Baten

2.135

1.904

89%

-231

Lasten

2.384

2.371

99%

13

Subtotaal Levenszaken

-249

-467

188%

-218

Omgevingskwaliteit

Baten

57

57

Lasten

555

617

111%

-61

Subtotaal Omgevingskwaliteit

-555

-559

101%

-4

Ontwikkelen bedrijventerreinen

Baten

Lasten

30

-30

Subtotaal Ontwikkelen bedrijventerreinen

-30

-30

Parkeervoorzieningen

Baten

3.464

2.746

79%

-719

Lasten

2.499

2.617

105%

-119

Subtotaal Parkeervoorzieningen

966

128

13%

-837

Passend woningaanbod

Baten

53

53

100%

Lasten

1.374

1.406

102%

-32

Subtotaal Passend woningaanbod

-1.321

-1.353

102%

-32

Veiligheid

Baten

333

217

65%

-115

Lasten

3.199

2.379

74%

820

Subtotaal Veiligheid

-2.866

-2.162

75%

705

Totaal resultaat programma

-38.876

-42.512

109%

-3.636

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14