Jaarstukken 2020
portal

2. Leefbaar Venlo

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Kredieten programma 02

Kredietsoort

Krediet

Realisatie
t/m 2019

Realisatie
2020

Restant
krediet

Begrote
uitgaven 2020

Prognose uitgaven
2020

%
Gerealiseerd
2020 t.o.v. Begroot

Parkeerplaats Holland Casino

Uitbreiding

135

50

85

85

0%

Digitalisering dossiers

Uitbreiding

1.425

927

37

460

200

50

19%

Herinrichting woonwagenlocatie

Uitbreiding

4.575

1.983

951

1.641

1.310

1.310

73%

Verv.Verkeersregelinstal. 2017

Vervanging

175

69

106

106

106

100%

Vastgoed investeringen 2017

Vervanging

455

109

33

312

346

200

10%

Park.reg.schilwijk.stadscentra

Uitbreiding

328

302

4

22

26

10

14%

Voertuigen service onderhoud

Vervanging

440

254

186

186

0%

Verv.verkeersregelinstal.2018

Vervanging

437

42

354

41

395

395

90%

Vervanging speelplekken 2018

Vervanging

119

99

20

20

20

0%

Vastgoed investeringen 2018

Vervanging

393

151

48

194

242

193

20%

Stalling Hulsterweg

Uitbreiding

150

150

Voertuigen cyclisch groen

Uitbreiding

400

38

362

Vastgoed investeringen 2019

Vervanging

84

6

78

84

51

7%

Voertuigen/materieel 2019

Vervanging

590

526

64

330

49

159%

Verkeersregelinstallaties 2019

Vervanging

380

3

223

154

377

253

59%

Cameratoezicht 2019

Vervanging

128

109

19

128

37

85%

Gemeenschap.VTH-applicatie

Uitbreiding

523

53

70

400

470

15%

Groenvoorzieningen 2020

Vervanging

650

157

493

250

113

63%

6 Voertuigen/materieel 2020

Vervanging

625

625

Verkeersregelinstallaties 2020

Vervanging

385

17

368

110

15

15%

Vastgoed investeringen

Vervanging

252

50

202

252

83

20%

Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg

Vervanging

130

130

130

130

0%

Cameratoez.orde,handhavin.2020

Vervanging

103

7

96

103

7%

Speelvoorzieningen

Vervanging

100

100

50

0%

Landmeetapparatuur TPS 2020

Vervanging

27

17

10

27

27

64%

Totaal kredieten

13.010

4.082

2.713

6.215

5.226

3.040

52%

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14