Jaarstukken 2020
portal

Paragrafen

Grondbeleid

Het gewogen risicoprofiel van het grondbedrijf bedraagt per 31-12-2020 € 19,2 miljoen. en is hoger dan vorig jaar (€ 15,5 miljoen). Is overigens gemeentebreed geen verhoging. Binnen het financiële raamwerk van het plan Kazernekwartier hebben verschuivingen plaatsgevonden tussen investeringen in de grondexploitatie en investeringen in werken buiten de grondexploitatie: in het nieuwe raamwerk is een groter deel van de investeringen opgenomen binnen de grondexploitatie. De risico’s die gekoppeld zijn aan de grondexploitatie worden verantwoord binnen het grondbedrijf. Schematisch ziet het risicoprofiel grondbedrijf er als volgt uit:

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14