Jaarstukken 2020
portal

Paragrafen

Grondbeleid

Vervroegde winstneming conform BBV-regels, was in 2020 aan de orde bij grondexploitatie Manresa, ten bedrage van € 0,2 miljoen. Vijf projecten zijn administratief afgesloten met een klein negatief resultaat (< € 0,1 miljoen), verwezen wordt naar bijlage VIII Grondexploitaties.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14