Jaarstukken 2020
portal

Samenvatting

Financieel

Bedragen x € 1.000

Gevoteerde
kredieten

Realisatie
t/m 2019

Realisatie
2020

Restant
krediet

Begrote uitgaven 2020

Prognose uitgaven 2020

% Gerealiseerd t.o.v. begroot 2020

Openstaande kredieten (excl. Grondexploitaties)

Kredieten t/m 2019

283.904

151.682

13.260

118.961

31.841

19.458

42%

Kredieten 2020

21.338

1.686

19.652

5.659

3.048

30%

Openstaande kredieten t/m 31-12-2020

305.242

151.682

14.946

138.614

37.500

22.506

40%

In de begroting 2020 hadden we rekening gehouden dat we in 2020 voor € 37.500.000 investeringsuitgaven zouden doen. Er is voor € 14.946.000 investeringsuitgaven gerealiseerd (40%). De investeringsuitgaven gaan vaak over meerdere jaarschijven en worden voor een deel in 2021 uitgegeven.

De belangrijkste afwijkingen worden veroorzaakt  op de kredieten:

  • Renovatie diverse onderwijshuisvestingen
  • Nieuwbouw hockeyveld Vrijenbroek
  • Brightlands Campus Greenport
  • Multimodale ontwikkeling Railterminal
  • Lage Loswal 'T Bat herontwikkeling Q4
  • FHK infrastructuur
  • Inrichting Openbare Ruimte Museumkwartier
  • Verbetermaatregelen gebouw M.v.B.v. D.

De afwijkingen worden veroorzaakt door uiteenlopende redenen. In bijlage III is een nadere toelichting op de afzonderlijke kredieten opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14