Jaarstukken 2020
portal

1. Gezond en actief Venlo

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Middelen per Collegeproduct
inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

%

Verschil

Adequate leeromgeving

Baten

69

102

147%

32

Lasten

9.701

9.434

97%

267

Subtotaal Adequate leeromgeving

-9.631

-9.332

97%

299

Arbeidsmarktparticipatie

Baten

15.736

12.792

81%

-2.944

Lasten

37.224

32.600

88%

4.624

Subtotaal Arbeidsmarktparticipatie

-21.488

-19.808

92%

1.680

Armoedebeleid

Baten

86

85

99%

-1

Lasten

7.048

7.585

108%

-537

Subtotaal Armoedebeleid

-6.962

-7.500

108%

-538

Beschermd wonen

Baten

1.643

1.673

102%

30

Lasten

42.038

39.704

94%

2.334

Subtotaal Beschermd wonen

-40.395

-38.031

94%

2.364

Competentie ontwikkeling

Baten

4.833

3.734

77%

-1.100

Lasten

5.369

4.244

79%

1.126

Subtotaal Competentie ontwikkeling

-536

-510

95%

26

Gezondheid van burgers

Baten

476

479

127%

4

Lasten

6.934

6.808

98%

127

Subtotaal Gezondheid van burgers

-6.459

-6.329

98%

130

Inkomensondersteuning

Baten

45.933

45.738

100%

-194

Lasten

47.452

47.451

100%

2

Subtotaal Inkomensondersteuning

-1.520

-1.712

113%

-193

Kleinschalig culturele initiatieven

Baten

37

31

84%

-6

Lasten

798

748

94%

49

Subtotaal Kleinschalig culturele initiatieven

-761

-717

94%

43

Maatschappelijke participatie

Baten

Lasten

118

3

2%

115

Subtotaal Maatschappelijke participatie

-118

-3

2%

115

Sociale Basisondersteuning

Baten

3.921

2.647

89%

-1.274

Lasten

27.396

27.753

102%

-357

Subtotaal Sociale Basisondersteuning

-23.474

-25.105

103%

-1.631

Sociale Wijkteams

Baten

4.975

4.625

93%

-350

Lasten

65.550

66.800

102%

-1.250

Subtotaal Sociale Wijkteams

-60.575

-62.175

103%

-1.601

Sportontwikkeling

Baten

235

221

94%

-14

Lasten

1.642

1.617

98%

25

Subtotaal Sportontwikkeling

-1.407

-1.396

99%

11

Sportvoorzieningen

Baten

2.881

1.800

62%

-1.081

Lasten

6.874

7.204

105%

-330

Subtotaal Sportvoorzieningen

-3.993

-5.404

137%

-1.411

Toezicht op competentieontwikkeling

Baten

1.038

1.094

105%

56

Lasten

1.285

1.373

107%

-88

Subtotaal Toezicht op competentieontwikkeling

-247

-279

113%

-32

Totaal resultaat programma

-177.565

-178.301

100%

-736

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14