Jaarstukken 2020
portal

1. Gezond en actief Venlo

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Kredieten programma 01

Kredietsoort

Krediet

Realisatie
t/m 2019

Realisatie
2020

Restant
krediet

Begrote
uitgaven 2020

Prognose uitgaven 2020

%
Gerealiseerd
2020 t.o.v. Begroot

Velddijk vervangende nieuwbouw

Uitbreiding

12.012

3.484

60

8.468

400

29

15%

MFA Arcen

Uitbreiding

9.373

9.282

91

91

0%

BMV Velden

Uitbreiding

13.588

13.477

111

111

0%

IHP+ onderwijshuisv. 2012

Uitbreiding

2.330

2.187

93

51

144

144

65%

IHP+ onderwijshuisv. 2013

Uitbreiding

9.574

6.860

2.714

1.000

1.000

0%

Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg

Vervanging

3.666

144

3.522

400

0%

Wijk- en dorpszaken GVVP 2017

Uitbreiding

105

15

89

10

3%

Levensd.verleng.buitensp.2018

Vervanging

280

165

84

31

115

115

73%

Renovatie OBS Harlekijn*

Vervanging

5

-5

Renovatie Basisscholen Blerick

Vervanging

522

3

519

250

0%

Renovatie de Meule

Vervanging

1.643

4

66

1.573

400

66

16%

Renovatie Groenveldschool

Vervanging

1.246

2

100

1.145

400

400

25%

Renovatie 't Kapelke

Vervanging

467

452

15

15

15

0%

Renovatie Rudolf St. Educare

Vervanging

1.198

96

1.102

450

200

0%

Renovatie Mytyl. Ulingshof

Vervanging

1.772

15

1.757

700

0%

Renovatie toplaag THC

Vervanging

586

476

111

111

0%

Renovatie SBO Kerobei/De Lings

Vervanging

942

942

500

0%

Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek

Uitbreiding

1.650

797

853

1.650

326

48%

Onderw.leerpak. Rudolf Steiner

Uitbreiding

21

21

21

21

0%

Ren.Titus Brandsmabasisschool

Vervanging

1.939

1.939

300

0%

Renovatie OBS Koperwiek

Vervanging

3.062

5

3.057

500

500

1%

Ren. basisschool St. Martinus

Vervanging

1.265

101

1.164

300

300

34%

Toekomst Zwembad

Vervanging

1.000

162

838

400

84

41%

WMO Hulpmiddelen 2020

Vervanging

750

750

750

750

100%

Buitensportaccommodatiebeleid

Uitbreiding

500

76

424

300

58

25%

Ren. Zwembad de Wisselslag

Vervanging

428

428

428

0%

Sporthal Gulick

Uitbreiding

100

100

50

0%

Totaal kredieten

70.022

36.666

2.289

31.067

9.796

4.008

23%

* Dit krediet is reeds eerder afgeraamd. Definitieve afsluiting vindt plaats middels de vaststelling van deze jaarrekening.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14