Jaarstukken 2020
portal

Paragrafen

Lokale heffingen

Voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en voor zover van toepassing het tarief van een eerste hond bestaat de mogelijkheid van kwijtschelding. De kosten (of: gederfde inkomsten) die verband houden met kwijtschelding komen ten laste van de algemene middelen. Op basis van een geautomatiseerde of individuele toets wordt bepaald of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Kwijtscheldingen

Bedragen x € 1.000

Rek. 2019

2020

Lasten

Lasten

Realisatie

Begroot

Realisatie

€ 1.398

€ 1.472

€ 1.486

Totale lasten

€ 1.398

€ 1.472

€ 1.486

Verschil

€ 14

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14