Jaarstukken 2020
portal

Paragrafen

Samenwerkingspartners

Overzicht samenwerkingspartners
Een actueel totaaloverzicht van de samenwerkingspartners waarmee gemeente Venlo samenwerkt is te vinden via onderstaande link: https://venlo.dashboardsamenwerking.nl/Zoek_samenwerkingsverbanden/Verbonden_partij

Voor het gemak is in onderstaande tabel een overzicht van de samenwerkingspartners van gemeente Venlo opgenomen:

Nr.

Categorie

Naam samenwerkingspartner

1

Overig

Afval Samenwerking Limburg (ASL)

2

Vennootschap of coöperatie

BNG Bank N.V. (BNG Bank)

3

Vennootschap of coöperatie

BV Bodemzorg Limburg (BL)

4

Vennootschap of coöperatie

BV Campus Vastgoed Greenport Venlo (CVGV)

5

Vennootschap of coöperatie

BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (BOGV)

6

Overig

Banenpleinlimburg (BPL)

7

Vennootschap of coöperatie

CSV Amsterdam BV (CSV)

8

Gemeenschappelijke regeling

GR AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) (GR ADV-Limburg)

9

Gemeenschappelijke regeling

GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

10

Gemeenschappelijke regeling

GR Euregio Rijn-Maas-Noord (ERMN)

11

Gemeenschappelijke regeling

GR Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs (GOTPOO)

12

Gemeenschappelijke regeling

GR Grenspark Maas-Swalm-Nette (Grenspark MSN)

13

Gemeenschappelijke regeling

GR ICT Noord- en Midden Limburg (ICT NML)

14

Gemeenschappelijke regeling

GR Maasveren Limburg Noord (Maasveren)

15

Gemeenschappelijke regeling

GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

16

Gemeenschappelijke regeling

GR WAA (WAA)

17

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (Omnibuzz)

18

Overig

Kunstencentrum Venlo (KCV)

19

Gemeenschappelijke regeling

Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR)

20

Vennootschap of coöperatie

N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

21

Vennootschap of coöperatie

NV Enexis Holding (Enexis)

22

Overig

Omroep Venlo

23

Overig

Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO)

24

Overig

Poppodium Grenswerk

25

Vennootschap of coöperatie

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE)

26

Overig

Regio Noord-Limburg

27

Gemeenschappelijke regeling

Regionale Uitvoerings Dienst Limburg Noord (RUD)

28

Stichting

Stichting Openbare Bibliotheek Venlo (Bibliotheek)

29

Stichting

Stichting Peuterspeelzalen Spring (Spring)

30

Stichting

Stichting Venlo Partners (VP)

31

Overig

Theater de Maaspoort

32

Overig

Zorg- en Veiligheidshuis Limburg Noord (ZVH)

Onderdeel van de samenwerkingswijzer van de gemeente is het digitaal 'dashboard'. Daarin wordt per samenwerkingsverband naast de basis informatie inzicht gegeven in het doel van de samenwerking, de beoogde resultaten, inzet van middelen, zeggenschap, mogelijke risico's, rol raad/college etc.
Het Dashboard Samenwerking is bereikbaar via onderstaande link:

https://venlo.dashboardsamenwerking.nl/Dashboard

Samengevat is meer achtergrondinformatie over bovenstaande partners te vinden in bijlage IX.

Risico's samenwerkingspartners
Indien gemeente Venlo een verhoogd risico loopt bij een samenwerkingspartner, dan is dit opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement. De volgende samenwerkingspartners zijn in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement als risico aangemeld:

  • BV Campus Vastgoed Greenport Venlo - risico 14

Een toelichting op deze risico's is te vinden in het "Bijlagenboek toelichting risico's jaarstukken 2020" dat onderdeel vormt van deze jaarstukken.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14